Hướng dẫn cho phép Push Notification trên HCMCOU-SIS

Trên HCMCOU-SIS xuất hiện yêu này là do HCMCOU-SIS yêu cầu quyền cho phép HCMCOU-SIS gởi thông báo dạng Push Notifications.

Push Notifications trên HCMCOU-SIS sẽ hiển thị tức thời các thông tin từ nhà Trường đến SV khi sinh viên có đăng ký các dịch vụ online và một số dịch vụ khác (tùy theo từng loại dịch vụ hỗ trợ Push Notifications.

Nếu sử dụng điện thoại Android, các bạn tham khảo bài này.

https://docs.ou.edu.vn/books/huong-dan-khac/page/huong-dan-bat-thong-bao-cho-hcmcou-sis-android-phone

Khi HCMCOU-SIS hiển thị thông báo (Desktop, Laptop) như hình

image-1636428953957.png

Các bạn chọn "OK" để tiếp tục.

Khi đó sẽ hiển thị giao diện HCMCOU-SIS, các bạn làm theo các bước sau:

image-1636429058329.png

Khi đó HCMCOU-SIS đã được phép gởi Push Notifications.

Chúc các bạn thành công